VÝCVIK. KOUČOVÁNÍ. VÝZKUM.
o nás

Institut Psychoanalytického Koučování (IPSAK) sdružuje psychoanalyticky orientované kouče a zájemce o aplikaci psychoanalytických principů v managementu.

Úzce spolupracuje s VŠE v Praze a Institutem aplikované psychoanalýzy, který zajišťuje sebezkušenostní výcvik a teoretickou průpravu v oblasti psychoanalýzy.

 

Výcvik

Cílem našeho výcviku je připravit pro praxi skutečně erudované kouče, kteří prošli náročným systémem vzdělávání, praxe a jsou osobnostně zralí natolik, aby byli přínosem pro koučované manažery/specialisty.

 

Koučování

Nabízíme možnost koučování pro zájemce z oblasti byznysu i neziskového sektoru. Nejčastějšími klienty jsou manažeři (prakticky všech úrovní od liniového manažera po top manažera) a většinou seniorní specialisté.

 

Výzkum

Spolupracujeme s akademickou sférou - Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze - při výzkumu efektivity koučování a klademe si jako cíl zkoumat metodiku a přístup koučování z hlediska ekonomické rentability.

 

S IPSAK spolupracují: