Hodnocení růstové efektivity

Pokud jde o hodnocení ekonomické a subjektivní růstové efektivity koučování, uvádějí koučovaní manažeři a zadavatelé z uvedeného výzkumu následující údaje:

  • 10 % koučovaných a 8 % zadavatelů dává své koučování do přímé souvislosti s nárůstem příjmů a tržeb.
  • 16 % koučovaných bylo v průběhu procesu koučování povýšeno v důsledku své iniciativy či přání získat vyšší míru odpovědností a patřičných kompetencí.
  • 35 % koučovaných uvádí, že jsou v důsledku koučování více chváleni a oceňováni svými kolegy, zákazníky i nadřízenými. Zlepšení spokojenosti okolí s koučovaným jedincem uvádí 15 % zadavatelů.
  • 52 % koučovaných udává posílení ve vztahu k sobě samému. Mají pocit, že jejich hodnotové orientace jsou přehlednější a stávají se méně závislými na pouhém výkonu, více se zaměřují na vyšší hodnoty, které v pracovní činnosti mohou realizovat.
Večerní semináře psychoanalytického koučování Pozvánka