Příklad - očekávání zadavatele

49 % koučovaných a 40 % zadavatelů uvádí jako cíl koučování v různých obměnách nápravu osobnosti koučovaného. Většinou se jedná o problematické osobnostní charakteristiky, které se negativně projevují v manažerských činnostech nebo mají vliv na vztahy a atmosféru na pracovišti. V zakázce se nejčastěji vyskytují následující osobnostní rysy:

  • manažer je moc hodný, je málo průbojný, málo tvrdý, se všemi je kamarád;
  • manažer je introvert, uzavřený, rezervovaný, nekomunikuje, je nesrozumitelný;
  • manažer je perfekcionista, puntičkář na úkor termínu, byrokratický detailista;
  • manažer je příliš důvěřivý, upřímný až naivní;
  • manažer je impulzivní, vznětlivý, nedokáže kontrolovat emoce;
  • manažer je arogantní, nerespektuje druhé, je mocenský a autokratický, myslí si, že je neomylný.
Změna osobnosti je častým očekáváním koučovaných i zadavatelů, standardní koučování však nedokáže tyto cíle naplnit. Zde záleží na typu a intenzitě koučování. Čím delší a intenzivnější bude kontakt kouče s koučovaným, tím více lze osobnost ovlivnit. Pokud bude koučování zaměřené také do historie vývoje osobnosti koučovaného (např. psychoanalytické koučování), je větší šance, že koučovaný může pochopit a změnit případné chybné vzorce chování a integrovat je do své osobnosti. Jedině dlouhodobé hlubinné koučování může mít vliv na změnu rysů chování, ale celou osobnost u dospělého jedince proměnit nelze. 
Večerní semináře psychoanalytického koučování Pozvánka